LODTRÆKNING OM EKSTRA HJERTESTARTERE

Hjerteforeningen trækker lod om 15 ekstra sæt hjertestartere, varmeskabe og opsætninger blandt alle de grupper, der ikke når i mål med 15 eller flere ruter på dagen.

Det kommer altså oven i de hjertestartere, varmeskabe og opsætninger, som vi deler ud til de grupper, der når 15 ruter eller flere på dagen.

Viser det sig, at der stadig er indsamlingskroner tilbage efter det, bruger vi dem naturligvis på at dele flere hjertestartere, varmeskabe og opsætninger ud, så retfærdigt som muligt (metoden er ikke fastlagt).

Lodtrækningen fungerer sådan, at hver gruppe får ét lod, for hver rute, deltagerne går til gruppen den 28. april; Dækker gruppen 5 ruter, får de 5 lodder - dækker de 10 ruter får de 10 lodder. Hver gruppe kan kun vinde én gang.

Der er altså god grund til at møde op på dagen og fortsætte med at skaffe medlemmer til en gruppe – også selvom den ikke ser ud til at nå op på alle 15 ruter.

VILKÅR

Betingelser

1.       Lodtrækningen sker blandt alle grupper, som indsamlere har gået en eller flere indsamlingsruter for i forbindelse med Hjerteforeningens Landsindsamling 2019: Landsuddelingen 2019 (herefter Landsuddelingen), og som ikke i forvejen har sikret sig en hjertestarter ved at dække 15 ruter eller flere.


2.  
     Præmierne udgøres af 15 sæt (herefter præmie) bestående af: hjertestarter, hjertestarterskab og opsætning, og hver præmie har en handelsværdi af 15.500 kroner.


3.   
    Grupperne har ét lod per rute, der er samlet ind på for gruppen til Landsuddelingen.


4.  
     Hver gruppe kan maksimalt vinde én præmie. Trækkes et lod fra en gruppe, der allerede har vundet en præmie, bortgår loddet, og der trækkes på ny, indtil der trækkes et lod fra en gruppe, som ikke i forvejen er udtrukket som vinder.


5.   
    Det maksimale deltagerantal i lodtrækningen er 5.000, og der trækkes lod om 15 præmier.


6.   
    Konkurrence indebærer ikke aldersmæssige eller geografiske begrænsninger, så længe deltageren opfylder kravene til som gruppe i Landsuddelingen og har mere end én deltager tilknyttet.


7.
       Vinderne udvælges ved lodtrækning i Odense Congress Center den 11. maj og offentliggøres umiddelbart herefter på Hjerteforeningen.dk – senest 17. maj.


8.  
     Gruppestarteren for de vindende grupper vil blive kontaktet per email eller telefon efter trækningen, hvor de får besked om, hvilken el-installatør, de skal kontakte, for at modtage deres præmie på vegne af gruppen.

 

Gevinstafgift

Præmierne er skattefrie for vinderne, og Hjerteforeningen betaler gevinstafgiften. Såfremt vinderen udgøres af en forening, har Hjerteforeningen pligt til at indberette gevinsten til Skat, men gevinsten er stadig skattefri.

Kontakt
Har du spørgsmål til Landsuddelingen?
Telefon 33 66 99 99
Landsuddeling@hjerteforeningen.dk

Hjerteforeningen
Vognmagergade 7, 3. sal
1120 København K
Telefon 70 25 00 00