Regler og vilkår for en online indsamling

Donationer

Når du samler ind online, så kan venner, familie, kollegaer og andre støtte din indsamling direkte.  Pengene der doneres skal gives direkte til Hjerteforeningen via Landsuddelingens indsamlingsplatform.

Brugerens materiale

Du indvilliger i at handle forsvarligt og lovligt, når du bruger hjemmesiden.

Hjemmesiden må ikke anvendes til ulovlige formål eller på andre måder, der forventeligt kan

skade andre personer.

Du indvilliger i ikke at bruge hjemmesiden til følgende:

  • Udgive indhold, der indeholder vold eller kan være stødende, eller der indeholder link til nogen former for pornografisk materiale.
  • Udgive eller reklamere for oplysninger, som du ved er falske eller misvisende, eller der fremmer illegale aktiviteter eller voldelig, truende, sjofel, ærekrænkende eller injurierende adfærd.
  • Udgive indhold, der er krænkende og fremmer racisme, fordomme, had eller på nogen måde forvolder skade på en hvilken som helst gruppe eller enkeltindivid
  • Efterligne nogen person eller virksomhed.
  • Benytte serviceydelserne til noget illegalt formål, kriminel eller skadevoldende handling, herunder, men ikke begrænset til, børnepornografi, bedrageri, ulovlig handel med sjofle materialer, chikane, forfølgelse, afsendelse af uønsket post og chatbeskeder (spamming og spimming), afsendelse af virus eller andre skadelige filer, krænkelse af copyright, krænkelse af patent eller tyveri af forretningshemmeligheder.
  • Uploade, vise på hjemmesiden eller i forbindelse med hjemmesiden bruge materialer, der på nogen måde krænker copyright, andre immaterielle rettigheder eller tredjeparts ejendomsret, eller der på anden måde måtte gøre Hjerteforeningen forpligtet til at betale erstatning til nogen tredjepart.
  • Uploade, udgive, e-maile, overføre eller på anden måde tilgængeliggøre uopfordret eller uautoriseret annoncering, reklamemateriale, uønsket post, spam, kædebreve eller nogen anden form for anmodning.

Erstatningsansvar

Det er ikke Hjerteforeningens ansvar at bekræfte sandheden af de oplysninger, der er givet af indsamlere, bidragsydere eller enhver anden bruger af hjemmesiden.

Hjerteforeningen kan ikke holdes ansvarlig for nogen oplysninger, bekræftelse eller udtalelse på hjemmesiden af indsamlere, bidragsydere eller enhver anden bruger af hjemmesiden.