Start en gruppe

LIJ_0459_skaleret

Om Landsuddelingen

Søndag d. 22. maj 2022 afholder Hjerteforeningen igen Landsuddeling. Samler du en gruppe på 15 deltagere får gruppen en hjertestartere, klimaskab og 1 års ServicePlus-aftale monteret lige der hvor I synes den mangler!

Hvad det kræver at starte en gruppe

Som gruppestarter har du to særlige opgaver:

Opgave 1:

Opret gruppen i vores tilmeldingssystem og vælg, hvor hjertestarteren skal hænge.

Stedet skal være tilgængeligt for alle hele døgnet, og du skal have ejerens tilladelse.

Sørg for, at der altid er strøm til klimaskabet, som holder hjertestarteren klar til brug hele året. Det koster ca. 1 kr. om dagen.

Vores autoriserede elektrikere monterer og tilslutter jeres hjertestarter.

Og vedligeholdelsen står Hjerteforeningen for, så længe I er omfattet af ServicePlus-aftalen, som I får gratis i et år.

Opgave 2:

Find deltagere til gruppen, så I tilsammen kan dække mindst 15 indsamlingsruter den 30. maj.

Deltagerne i gruppen kan vælge ruter, lige hvor de vil – ikke kun der, hvor hjertestarteren skal hænge.

Vi har hjælpemidler, så du kan få gang i dit netværk: Ansigt til ansigt og på digitale medier.

Og du er også selv meget velkommen til at gå en eller flere ruter til gruppen.

Tryk på 'Fortsæt' for at komme i gang!

Din rolle som gruppestarter

Du har også ansvaret for din gruppe på selve indsamlingsdagen 30. maj 2021:

Hvad kræver det?

Som gruppestarter kan du forvente at afsætte nogle timer på selve indsamlingsdagen den 30. maj 2021 samt i nogle timer i månederne op til Landsuddelingen. Efter Landsuddelingen er det også dig vi kontakter i forbindelse med opsætning af jeres hjertestarter.

Dine opgaver er som udgangspunkt:

Frem mod Landsuddelingen:

 1. Sørge for, at alle deltagerne i din gruppe har modtaget indsamlingsmaterialet. Indsamlerne modtager deres materiale med posten direkte fra Landsuddelingen omkring 10 dage før indsamlingen. Men tjek meget gerne om alle deltagerne i din gruppe har modtaget deres materiale. 

På selve dagen:

 1. I år er Landsuddelingen kontantfri. Det betyder, at du som gruppestarter ikke skal tage dig af nogen form for pengehåndtering. Du skal altså ikke tælle penge op efterfølgende eller træffe bankaftaler. Du kan læse mere om den kontantfri Landsuddeling her
 2. Alle indsamlere får tilsendt et indsamlingshjerte de skal benytte på indsamlingsdagen. Indsamlingshjertet er af pap med en unik firecifret kode - et Hjerte-ID. Som gruppestarter skal du spørge hver deltager, hvilket Hjerte-ID de bruger til hvilken rute, så du kan taste det ind i vores indsamlingssystem. Dette gør du på din personlige login-side under ’Registrering’. På den måde kan vi knytte donationerne til den enkelte rute, den enkelte indsamler og din gruppe. Du vil modtage flere informationer om registreringen inden indsamlingsdagen. Du kan i princippet også foretage registreringen forud for indsamlingsdagen, men ved at gøre det på dagen, får du også lejlighed til at ønske dem en god tur.. På den måde sikrer du også, at der kun er registreret Hjerte-ID'er på folk, der rent faktisk går ruter på dagen.
 3. Gå din egen rute, hvis du selv har valgt en.

Tryk på 'Forsæt' for at komme i gang!

Hvad indebærer det at få en hjertestarter

Du skal:

 • Registrere din hjertestarter på hjertestarter.dk, der gør det muligt for vidner til hjertestop at finde hjertestarteren, når lynet slår ned. 
 • Sørge for, at der altid er strøm til varmeskabet, så batteriet i hjertestarteren ikke fryser til eller overopheder, så  hjertestarteren er klar til brug året rundt.
 • Er hjertestarteren omfattet af ServicePlus-aftalen står Hjerteforeningen og Hjertevagt A/S for vedligeholdelsen. ServicePlus-aftalen er gyldig i et år. Fortsætter I ikke med ServicePlus-aftalen, skal I selv periodevis se til hjertestarteren og tjekke den automatiske selv-test, om den er klar til brug. Det aflæses på en statusindikator på fronten af hjertestarteren.
 • Fortsætter I ikke med ServicePlus-aftalen, er det også op til jer selv at vedligeholde hjertestarteren ved at udskifte batteri og elektroder, når deres holdbarhed er udløbet. Hjerteforeningen har valgt en hjertestarter med holdbare og miljøvenlige batterier samt elektroder, som først skal skiftes efter fem år i stand-by-tilstand. Der er mange, der udbyder batterier og pads, og udskiftningen koster typisk ca. 2.000 kroner.

Det formelle:

Når vi har verificeret, at I har dækket mindst 15 ruter til Landsuddelingen 30. maj, er der en række formelle ting, der skal på plads. Vi sørger naturligvis for vejledning og alle de relevante links osv. efter Landsuddelingen.

De formelle ting er, at du skal:

 • Sørge for at der bliver udfyldt et overdragelsesdokument, der overdrager det juridiske ejerskabet af hjertestarter og klimaskab. Nogle overtager ejerskabet som privatperson, mens andre vælger at give hjertestarteren til en forening eller lignende. Uanset, hvem der skal eje jeres hjertestarter, er det dit ansvar som gruppestarter, at dokumentet bliver udfyldt hurtigst muligt inden for tidsfristen.
 • Bestille montering af hjertestarter og klimaskab hos elektrikerne i TS-Gruppen hurtigst muligt og inden for tidsfristen. Det er dit ansvar, at der er mennesker til stede, når elektrikeren møder op på det aftalte tidspunkt. Kører elektrikeren forgæves på det aftalte tidspunkt, har de ret til at opkræve et gebyr hos jer.
 • Vi har års erfaring med indsamlinger, og vi ved, at der kan være stor forskel på, hvor mange penge de enkelte ruter giver. Men med det sagt, så forbeholder vi retten til at spørge ind til ruter, hvor beløbene er iøjnefaldende lave - og i sidste ende afvise at godkende dem, hvis vi finder, at ruten reelt ikke er blevet gået. Heldigvis oplever vi så godt som aldrig uærlighed.

Når gruppen i mål med 15 ruter den 30. maj, er der en standard montering af hjertestarteren og klimaskab inkluderet. En standard opsætning består af:

 • Undersøgelse af og tilslutning til eksisterende el-installation
 • 5 mtr. Installationskabel 3G1,5 incl. kanal eller rør til fremføring af kabel
 • 1 stk. Membrandåse
 • 1 stk. Gennemboring af alm. mur, f.eks. mursten, letbeton, træ og lign.

Skal der foretages yderligere som f.eks. gravearbejde eller er der behov for et stativ til klimaskabet, skal dette betales af gruppen, foreningen eller virksomheden som modtager hjertestarteren.

Lidt om ansvaret ved at eje en hjertestarter:

Det er i sidste ende op til dig som gruppestarter, om og hvordan opgaverne og udgifterne bliver håndteret (dette gælder dog ikke de formelle krav, som er forudsætning for at kunne modtage hjertestarteren). Men mange vælger at klare opgaverne og dække eventuelle udgifter sammen med resten af gruppen eller eksempelvis det lokale erhvervs- og foreningsliv.

Hvis du en dag ikke længere kan eller vil tage dig af de opgaver, der følger med at eje en hjertestarter, kan du overdrage dem til en anden. Mangler du nogen til at overtage ansvaret for hjertestarteren, er du velkommen til at tage kontakt til os i Hjerteforeningen, så kan vi ofte finde en løsning i fællesskab. Det vigtigste er, at hjerteløbere eller vidner til et hjertestop ikke løber til din hjertestarter, hvis den ikke længere hænger på sin plads eller ikke er funktionsdygtig. Er din hjertestarter ikke længere funktionsdygtig og på sin plads er det derfor vigtigt, at du afregistrerer din hjertestarter (på hjertestarter.dk) og markerer tydeligt på det sted, hvor den hang, at den ikke virker.

Hvis du har spørgsmål til det at få og eje en hjertestarter, så skriv til landsuddeling@hjerteforeningen.dk

Andre sider

Gruppe

Om Landsuddelingen

Digital indsamling_final

Digitale Ruter

LIJ_0319_1_skaleret

Kontantfri Indsamling

LIJ_0466_skaleret

Spørgsmål & Svar